دیاران خبر

دیاران خبر 23 (از سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری افغانستانی‌ها در ایران تا تبدیل شدن پناهندگان افغانستانی به پرجمعیت‌ترین پناهندگان دنیا)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب
دیاران خبر

دیاران خبر 21 (از اعتبار کارت‌های آمایش و هویت مهاجران تا شکست طرح دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب