آوارگان فلسطینی

آوارگان فلسطینی با سال‌ها آوارگی و سلب مالكيت سرزمين‌شان مواجه‌اند

۷۵ سال از آغاز آوارگی گسترده‌ی فلسطینی‌ها  می‌گذرد و تقریباً 5.9 میلیون پناهنده فلسطینی در سراسر خاورمیانه زندگی می‌کنند. بزرگترین جامعه بدون تابعیت در سراسر جهان فلسطینی‌ها هستند.
ادامه مطلب