دیاران خبر

دیاران خبر ۴۰ (از بازگشت بیش از 800 هزار مهاجر افغانستانی تا ثبت حدود یک میلیون درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال 2023)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب