مراحل صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و اتباع خارجی

صفر تا صد صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و فرزندان اتباع

بی‌شناسنامه‌ها و معضلاتی که در ایران دارند در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از فعالین مدنی قرار گرف…

ادامه مطلب