داستان زندگی یک کارآفرین افغانستانی در ایران

نورمحمد محمدی فقط پنج‌سالش بود که به همراه خانواده‌اش به ایران پناهنده شد. جنگ‌های داخلی افغانستان و طالبان آنها را مجبور کرد که به ایران «پناهنده» شوند. عنوانی که نورمحمد هنوز هم بعد از ۲۱ سال زندگی در ایران و تأسیس یک شرکت موفق و ثبت چندين اختراع آن را به دوش می‌کشد. او هنوز هم یک «پناهنده» است.
ادامه مطلب