گزارش تصویری نشست بحران مهاجرتی اروپا به روایت یک دیلماج

گزارش تصویری نشست «بحران مهاجرتی اروپا به روایت یک دیلماج»

نشست «بحران مهاجرتی اروپا به روایت یک دیلماج» با تلاش انجمن دیاران و همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور آرش اسکوئی و حسین میرزائی و پژوهشگران و علاقه‌مندان موضوع برگزار شد.
ادامه مطلب