نسترن فرخه

نسترن فرخه

حالا که آن‌ها هستند- گزارشی از جوانب حضور مهاجران افغانستانی در ایران این روزها

کارگر افغانستانی در خیابان های گلشهر مشهد
شواهد در مناطق حاشیه و جنوبی شهرهای بزرگی مثل تهران از افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران حکایت دارد. به همان نسبت هم در سه ماه اخیر سال جاری افغان‌ستیزی در کشور شدت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمالا بی‌تأثیر از وقایع حال حاضر جامعه نباشد...