دیاران

دیاران

قوانین اشتغال اتباع خارجی در ایران

مجموعه قوانین مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی در ایران
اشتغال اتباع خارجی در ایران دارای قوانین متعددی در حوزه های محتلف و آیین نامه های متنوع است. در ادامه به بررسی این قوانین که عمدتا ذیل قوانین کار تعریف می شود پرداخته خواهد شد.

گزارش تصویری نشست «مهاجرت تحصیلی به ایران و مازاد عرضه خدمات آموزش عالی»

«نشست تخصصی مهاجرت تحصیلی به ایران و مازاد عرضه خدمات آموزش عالی» ۲۶ دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با همکاری انجمن دیاران در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری برگزار شد.