دیاران

دیاران

صفر تا صد اقامت سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی برای اتباع

طرح اقامت سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی اتباع در ایران
اجرای طرح مدیریت منابع مالی و سرمایه‌گذاری اتباع و مهاجرین خارجی و ایرانیان در زنجیره تولید با هدف اعطای اقامت به مهاجران و اتباع افغانستانی در ایران.