بر مزار او هم درخت پسته‌ی کهنسالی در پناه ایوان و نیم گنبدی متعلق به عصر تیموریان روییده. جلوی مزار، زمین خاکی تختی قرار دارد. قرن‌ها پیش همان زمان که خواجه عبدالله انصاری پیر هرات بوده، شیخ یحیی راهی هرات شده بوده. وقتی به نزدیکی هرات رسیده فهمیده که وجب به وجب این خاک مزار اولیاالله و هزاران عارف بوده. ارادتش به این خاک باعث شده صلاح نداند که پا بر این خاک بنهد. غلتیده و غلتیده تا خودش را به خاک این شهر برساند و آن قدر غلتیده که که خودش هم یکی از اولیاءالله این شهر شد، جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد و مزارش شد حاجتگاه نیازمندان هرات تا قرن‌ها بعد.

بر مزار او هم درخت پسته‌ی کهنسالی در پناه ایوان و نیم گنبدی متعلق به عصر تیموریان روییده. جلوی مزار، زمین خاکی تختی قرار دارد. قرن‌ها پیش همان زمان که خواجه عبدالله انصاری پیر هرات بوده، شیخ یحیی راهی هرات شده بوده. وقتی به نزدیکی هرات رسیده فهمیده که وجب به وجب این خاک مزار اولیاالله و هزاران عارف بوده. ارادتش به این خاک باعث شده صلاح نداند که پا بر این خاک بنهد. غلتیده و غلتیده تا خودش را به خاک این شهر برساند و آن قدر غلتیده که که خودش هم یکی از اولیاءالله این شهر شد، جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد و مزارش شد حاجتگاه نیازمندان هرات تا قرن‌ها بعد.

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *