از زیارت مسجد که فارغ شدیم راهی گازرگاه شدیم: گازرگاه در دامنه‌ی کوهی در شمال هرات واقع است. جاده هرات با شیب آرامی از هرات به گازرگاه می‌رسد. جایی که مردم هرات برای توبه و زدودن چرک گناه از روح به زیارتش می‌شتافته‌اند؛ به آرامگاه پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری. صاحب دعای شریف الهی آن ده که آن به.

از زیارت مسجد که فارغ شدیم راهی گازرگاه شدیم: گازرگاه در دامنه‌ی کوهی در شمال هرات واقع است. جاده هرات با شیب آرامی از هرات به گازرگاه می‌رسد. جایی که مردم هرات برای توبه و زدودن چرک گناه از روح به زیارتش می‌شتافته‌اند؛ به آرامگاه پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری. صاحب دعای شریف الهی آن ده که آن به.

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *