این خارجی‌ها وقتی کار خیر می‌کنند توی چشمت می‌کنند آن کار را. از UNDP بگیر که دستشویی گازرگاه و مزار خواجه عبدالله انصاری را ساخته بود و در تابلویی بزرگ آن را توی چشم کرده بود تا آلمانی‌هایی که باغ بابر را مرمت کرده بودند تا آمریکایی‌هایی که موزه‌ی ملی افغانستان را بازسازی کرده بودند تا ژاپنی‌ها که میدان هوایی ساخته بودند...

این خارجی‌ها وقتی کار خیر می‌کنند توی چشمت می‌کنند آن کار را. از UNDP بگیر که دستشویی گازرگاه و مزار خواجه عبدالله انصاری را ساخته بود و در تابلویی بزرگ آن را توی چشم کرده بود تا آلمانی‌هایی که باغ بابر را مرمت کرده بودند تا آمریکایی‌هایی که موزه‌ی ملی افغانستان را بازسازی کرده بودند تا ژاپنی‌ها که میدان هوایی ساخته بودند…

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *