اجازه‌نامه‌ها که صادر شد دوباره سوار ماشین شدیم. از اینجا به بعد در خاک افغانستان می‌راندیم. ماشین‌های از مرز گذر کرده به سوی هرات راهی بودند. یک تریلی که به اندازه ساختمانی سه طبقه بار زده بود جلوی حرکت‌مان را گرفته بود. راننده گفت به این جور چیزها عادت می‌کنید. دیگر نمی‌خواهد کمربند هم ببندید، اینجا پلیس ندارد. بعد با یک حرکت شوماخری تریلی را پشت سر گذاشت و ۱۲۰ کیلومتر مسیر تا هرات را کمتر از ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت نراند!

پیمان حقیقت‌طلب | ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | | ۰ دیدگاه

اجازه‌نامه‌ها که صادر شد دوباره سوار ماشین شدیم. از اینجا به بعد در خاک افغانستان می‌راندیم. ماشین‌های از مرز گذر کرده به سوی هرات راهی بودند. یک تریلی که به اندازه ساختمانی سه طبقه بار زده بود جلوی حرکت‌مان را گرفته بود. راننده گفت به این جور چیزها عادت می‌کنید. دیگر نمی‌خواهد کمربند هم ببندید، اینجا پلیس ندارد. بعد با یک حرکت شوماخری تریلی را پشت سر گذاشت و ۱۲۰ کیلومتر مسیر تا هرات را کمتر از ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت نراند!

اجازه‌نامه‌ها که صادر شد دوباره سوار ماشین شدیم. از اینجا به بعد در خاک افغانستان می‌راندیم. ماشین‌های از مرز گذر کرده به سوی هرات راهی بودند. یک تریلی که به اندازه ساختمانی سه طبقه بار زده بود جلوی حرکت‌مان را گرفته بود. راننده گفت به این جور چیزها عادت می‌کنید. دیگر نمی‌خواهد کمربند هم ببندید، اینجا پلیس ندارد. بعد با یک حرکت شوماخری تریلی را پشت سر گذاشت و ۱۲۰ کیلومتر مسیر تا هرات را کمتر از ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت نراند!

  • برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا