بهمن کیارستمی. روبرت صافاریان. آرش نصر صفهانی. محمدسرور رجایی در جلسه نقد و بررسی فیلم اکسدوس در دانشگاه تهران

بهمن کیارستمی. روبرت صافاریان. آرش نصر صفهانی. محمدسرور رجایی در جلسه نقد و بررسی فیلم اکسدوس در دانشگاه تهران

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *