مردم در حركت

ابعاد اقتصادی مهاجرت در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه

در مورد پدیده‌ی مهاجرت بزرگ‌ترین سؤال اقتصاددانان این است: چرا برخی افراد و خانواده‌ها دست به مهاجرت می‌زنند و خیلی‌ها گزینه‌ی مهاجرت را انتخاب نمی‌کنند؟ یکی از مهم‌ترین و بدیع‌ترین ویژگی‌های مهاجرت ازنظر اقتصاددانان، وی...

 • ۹۷ اسفند
 • دیاران
 • ۰

پیچیدگی‌های جریان‌های مهاجرت در قاره‌ی آسیا

 مهاجرت غیرقانونی اصلی‌ترین دلیل مهاجرت غیرقانونی در کشورهای قاره آسیا، وجود همزمان تقاضای نیروی کار در کشورهای مقصد و محدودیت‌های قانونی به دلیل اعمال سیاست‌های تنظیمی دولت‌ها برای ورود نیروی کار مورد نیاز به این ک...

 • ۹۷ اسفند
 • دیاران
 • ۰

محرک‌های مهاجرت

محرک‌های مهاجرت تهیه کننده: پیمان حقیقت طلب گزارش جامعی که موسسه‌ی دولتی علم[۱] بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی در سال ۲۰۱۱ در حوزه‌ی مهاجرت و تغییرات محیطی جهان انجام داده[۲]، گزارشی با بینش عمیق تلقی می‌شود. گزارشی که چه...

 • ۹۷ آذر
 • دياران دياران
 • ۰

انواع مهاجرت‌ها در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه

انواع مهاجرت‌ها در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه پیمان حقیقت طلب نیروی کار موقت طبق آخرین آمارهای تثبیت‌شده در انتهای سال ۲۰۱۳[۱] حدود ۱۵۰ میلیون نفر مهاجر در سطح جهان تولید اقتصادی داشتند. بیش از نیمی از این جمعیت مرد بودند ...

 • ۹۷ آبان
 • دياران دياران
 • ۰

روندهای کلی مهاجرت در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه

روندهای کلی مهاجرت در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه بخشی از کتاب “مردم در حرکت” است که خلاصه گزارش سال ۲۰۱۵ مهاجرت در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه است. این گزارش توسط کارگروه مطالعات نظری سازمان ملل متحد در ناحیه‌ی آس...

 • ۹۷ مهر
 • دياران دياران
 • ۰

پرتنوع ترین کشور جهان

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۱ حالا دیگر جغرافیا و مرزهای جغرافیایی هم یک مفهوم ذهنی شده است. مفاهیمی چون کشور و ملیت دچار تغییراتی بنیادین شده‌اند. حالا دیگر کشور بزرگی از انسان‌ها در کره‌ی زمین...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

مهاجرت اختیاری و مهاجرت اجباری

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۲ سازمان‌های جهانی و کشورهای مختلف دسته‌بندی‌های گوناگونی برای تقسیم‌بندی مهاجران دارند. یکی از مفیدترین معیارهای دسته‌بندی مهاجران بر اساس دلیلی است که آن‌ها ترک وطن...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

میراث خواران پدیده مهاجرت در جهان

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۳ کدام کشورها بیشترین منفعت اقتصادی را از پدیده‌ی مهاجرت می‌برند؟ آیا فواید اقتصادی مهاجرت برای همه‌ی کشورهای مهاجرپذیر یکسان است؟ آیا همه ‌ی مهاجران جهان فارغ از کشو...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

پدیده مهاجرت در کشورهای فرستنده ی مهاجر

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۴   مهاجرت برای کشورهای مبدأ و مقصد یک بازی برد- باخت است یا یک بازی برد – برد؟ آیا فقط کشورهای مقصد مهاجران هستند که می‌توانند به طرق مختلف از آن‌ها بهره‌...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

موج اخیر پناهندگان به قاره‌ی اروپا

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۶   برای مردمان اقتصادهای پیشرفته‌ی دنیا همیشه آسان بود که بحران‌های انسانی در نقاط دوردست کره‌ی زمین را نادیده بگیرند. پناهندگان و پناهجویان و مشکلات ناشی از جن...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

آینده‌ی مهاجرت

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان- ۷ آینده‌ی مهاجرت چگونه است؟ کشور مهاجران،‌کشور بدون سرزمین مهاجران چه آینده‌ای را پیش رو خواهد داشت؟ جهان به هم‌پیوسته‌ی امروز شاخص‌های زیادی را معرفی می‌کند که نشان ...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰

مهاجرت و جرم و جنایت: آیا رابطه‌ای بین آن‌ها وجود دارد؟

آیا حضور مهاجران در کشورها باعث افزایش نرخ جرم و جنایت می‌شود؟ برای پاسخ دقیق و درست به این سؤال باید از داده‌ها کمک گرفت. داده‌ها و اطلاعات عددی مبنای احساسی ندارند. وقایعی هستند که اتفاق افتاده‌اند. اما داده‌ها برای پا...

 • ۹۷ فروردین
 • دیاران
 • ۰