عکس

مهم تیم ماست

مهاجر ۱۱ ساله افغانستانی ساکن برلین آلمان: «وقتی صبح ها بیدار می شوم به فوتبال فکر می کنم. شب ها هم که می خواهم بخوابم توی رختخواب به فوتبال فکر می کنم. در افغانستان من فوتبال بازی می کردم و در آلمان هم فوتبال بازی می کن...

  • ۹۷ اردیبهشت
  • دیاران
  • ۰

داستان عجیب یحیی مراد

این کودک یمنی بنام یحیی مراد در پرواز جده به نیویورک بر فراز آسمان ایرلند متولد شد. ۳کشور ایرلند،انگلیس و آمریکا پیشنهاد تابعیت برایش دادند و شرکت پروازی جایزه پرواز مجانی تا اخر عمر بهش داده.

  • ۹۶ اسفند
  • دیاران
  • ۰