داستان های مهاجرت

شما هم داستان خود را منتشر کنید ...
آخرین داستان ...
دردناک‌ترین خاطره کودکی‌ام نرفتن به مدرسه بود
: داستان زندگی خدیجه پورکاظمی از زمان کودکی دردناک‌ترین، سخت‌ترین چیزی که تاکنون با خودم تکر...