پژوهش ها

واژگان مهاجرت

واژگان مهاجرت

 

 

بخش اول: پرتنوع ترین کشور جهان

بخش دوم: مهاجرت اختیاری و مهاجرت اجباری

بخش سوم: میراث خواران پدیده مهاجرت در جهان

بخش چهارم: پدیده مهاجرت در کشورهای فرستنده مهاجر

بخش پنجم: موج اخیر پناهندگان به قاره اروپا

بخش ششم: مهاجرت و جرم و جنایت: آیا رابطه ای بین آن ها وجود دارد؟

بخش هفتم: آینده ی مهاجرت

 

 

مردم در حرکت

بخش اول: روندهای کلی مهاجرت در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه

بخش دوم: انواع مهاجرت ها در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه

بخش سوم: محرک های مهاجرت

بخش چهارم: پیچیدگی‌های جریان‌های مهاجرت در قاره‌ی آسیا

 

 

بخش اول: ازدواج بانوان ایرانی با اتباع غیرایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج ها: بررسی تبعات وضع موجود

بحش دوم: فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

بخش سوم: مقایسه تطبیقی قوانین مربوط به انتقال تابعیت در کشورهای مختلف جهان

 

ویژه نامه مجله «زنان امروز» با همکاری «انجمن دیاران» در مورد زندگی و روزگار زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند