معرفی کتاب در خانه برادر، پناهندگان افغانستانی در ایران

«در خانه‌ی برادر، پناهندگان افغانستانی در ایران» کتابی است که به‌تازگی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به چاپ رسیده است. کتاب برآمده از پایان‌نامه‌ی دکترای آرش نصر اصفهانی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. خودش در مقدمه‌ی کتاب آن را نسخه‌ای تغییریافته و محافظه‌کارانه از رساله‌ی دکترایش می‌داند. در مورد حضور چهل‌ساله‌ی … ادامه خواندن معرفی کتاب در خانه برادر، پناهندگان افغانستانی در ایران