داستان عجیب یحیی مراد

تعداد بازدید: ۷۲۸ نفر تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۲۱

این کودک یمنی بنام یحیی مراد در پرواز جده به نیویورک بر فراز آسمان ایرلند متولد شد. ۳کشور ایرلند،انگلیس و آمریکا پیشنهاد تابعیت برایش دادند و شرکت پروازی جایزه پرواز مجانی تا اخر عمر بهش داده.