باز هم جریمه و مجازات!

باز هم جریمه و مجازات!

بررسی طرح مجلس پیرامون جریمه و حبس مهاجرین غیرقانونی به ایران

پرونده اقتصاد مهاجرت

پرونده اقتصاد مهاجرت

در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان روزنامه اقتصاد، به بررسی اقتصاد مهاجرت پرداختیم.

مسیری که با هم طی کردیم – قسمت سوم

مسیری که با هم طی کردیم – قسمت سوم

صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی، سرانجام در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

کتاب “مادر ایرانی” چاپ شد.

کتاب “مادر ایرانی” چاپ شد.

کتاب «مادر ایرانی» به شرح روایت‌های زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها می‌پردازد.

بازگشت به بالا