پرچم‌دار خون‌شریکیِ ایران و افغانستان

پرچم‌دار خون‌شریکیِ ایران و افغانستان

مرام محمدسرور رجایی مرام گفت‌وگوی ملت‌ها و دوستی ایران و افغانستان بود.

امواج مهاجرت از باتلاق ابرقدرت ها

امواج مهاجرت از باتلاق ابرقدرت ها

نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران نشان می‌دهد که کشور ما نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت مهاجران استفاده کند.

سامانه “آی کانکت” دریچه‌ی همکاری با مهاجران متخصص

سامانه “آی کانکت” دریچه‌ی همکاری با مهاجران متخصص

محمد کاظم انوری دانشجوی دکترای رشته ریاضی محض موفق به دریافت دفترچه اقامت 5ساله شد.

داستان مهاجران و کارت بانکی در ایران

داستان مهاجران و کارت بانکی در ایران

اصلی‌ترین مشکل مهاجران ساکن در ایران که مدارک اقامت قانونی در ایران را نیز دارا می‌باشند محرومیت آنان از کارت بانکی و خدمات الکترونیک بانکی است.

بازگشت به بالا