تحصیل کودکان مهاجر در رویداد چهارسوق

تحصیل کودکان مهاجر در رویداد چهارسوق

گزارش تحصیل کودکان مهاجر در رویداد چهارسوق

نشست ابتکار با زنان موفق مهاجر مقیم ایران

نشست ابتکار با زنان موفق مهاجر مقیم ایران

"سیاست‌های  جمهوری اسلامی ایران همدلی با مهاجران بوده و میزان پذیرش مهاجران در کشور ما در حد میلیون بوده است."

رونمایی از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی

رونمایی از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی

این برنامه با هدف جذب و اعطای حمایت های مرکز تعاملات بین المللی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری رونمایی شد

زیست نخبگان علمی و کارآفرینان بین‌المللی در ایران

زیست نخبگان علمی و کارآفرینان بین‌المللی در ایران

«زیست نخبگان علمی و کارآفرینان بین‌المللی در ایران- بررسی چالش‌ها و ارائه‌ی راهکارها» نهمین کتاب از سلسله پژوهش‌های انجمن دیاران

بازگشت به بالا